TPV IES Bernat El Ferrer

Seleccioneu la categoria que desitgeu per escollir l'activitat i realitzar el pagament. Comproveu que l'import coincideix amb el que indica el vostre full informatiu. Si l'import no coincideix amb el vostre càlcul contacteu amb secretaria@bernatelferrer.cat Informeu correctament del vostre correu electrònic per rebre la confirmació.

Seleccioneu la categoria que desitgeu per escollir l'activitat i realitzar el pagament. Comproveu que l'import coincideix amb el que indica el vostre full informatiu. Si l'import no coincideix amb el vostre càlcul contacteu amb secretaria@bernatelferrer.cat Informeu correctament del vostre correu electrònic per rebre la confirmació.